วิธีการถนอมผ้า

เสื้อยืดที่เราถูกใจ เราก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ใส่ได้หลายๆครั้ง MYYTEE จึงขอเสนอหลักง่ายๆในการดูแลถนอมเสื้อยืดตัวโปรดของคุณ ดังนี้

1. กลับเสื้อซัก / กลับเสื้อรีด
เพื่อให้สีสันของลายเสื้อยังคงดูใหม่อยู่เสมอ
2. ซักครั้งแรก ควรแยกซัก
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากโรงงานผลิตเสื้อซึ่งอาจทำให้สีตกใส่เสื้อผ้าชิ้นอื่นได้ (แต่ซักครั้งต่อๆไป สามารถซักรวมได้ตามปกติ)