โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: นายปอม โชติกุลธนชัย

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 035-3-69999-7

แจ้งการโอนเงิน